Dịch vụ Mobile VAS Hayday.vn

MXH Hayday.vn tìm kiếm đối tác Mobile VAS

MXH Hayday.vn luôn luôn tìm kiếm các đối tác để hợp tác win – win  hai bên cùng có lợi trong lĩnh vực dịch vụ Mobile VAS:

  • Hợp tác Nội dung: video, nhạc, bản quyền,…
  • Hợp tác kinh doanh truyền thông, kênh bán Subcription, Wap Charging
  • Hợp tác đầu số short-code
  • Hợp tác kỹ thuật vận hành, cung cấp hệ thống, đường truyền kết nối
  • Hợp tác ý tưởng, kịch bản dịch vụ

Dịch vụ Mobile VAS Hayday.vn

Vui lòng liên hệ: